Psalmzangvereniging “Looft den Heere”

Psalmzangvereniging “Looft den Heere” is opgericht in 1954 met het doel de psalmen ook met meerdere stemmen onder de aandacht te brengen. 

De doelstelling is om de originele tekst te handhaven. Wel wordt er af en toe een andere melodie gebruikt. Het koor repeteert tijdens het winterseizoen elke maandagavond in Pro Rege vanaf 20.30 uur. Ook gaan we elke winter in een paar zorginstellingen zingen. Verder wordt er ook voor de kerktelefoonluisteraars een paar keer een uurtje gezongen.

We hebben  eind oktober een zangavond in onze dorpskerk op uitnodiging van de Petrus Datheen stichting en zingen dan uiteraard ook de tekst vanuit het Datheen psalmboek. Deze avond is de opening, meditatie en sluiting in handen van Ds. K. van Olst. Ook hebben we in maart onze jaarlijkse zangavond waarvan de opbrengst is bestemd voor de HHK. Hieraan zullen waarschijnlijk twee koren hun medewerking verlenen. We krijgen meestal eens per seizoen een uitnodiging om in een kerk elders te komen zingen wat we dan ook graag doen. 

Het bestuur bestaat uit:

  • Dhr. G. Doornwaard  (voorz.)
  • Mw. G. Koster- Elbertsen (secr.)
  • Dhr. D.v. Wijhe (alg. adjunct)
  • Mw. H. Dijkstra - Doornwaard
  • Dhr. B. Schadenberg. 

Wel zijn we dringend op zoek naar meer leden zowel dames als heren. Het zou wel heel jammer zijn wanneer na zo`n lange tijd de psalmzang opgeheven zou moeten worden terwijl we zo`n grote gemeente hebben waarin zoveel goede stemmen gehoord worden tijdens de kerkdiensten.