Psalmzangvereniging “Looft den Heere”

Het is dit jaar 60 jaar geleden dat de psalmzangvereniging werd opgericht. Al die jaren klonken de liederen Sions door middel van dit koor in onze gemeente. Een niet onbelangrijk gebeuren; wanneer het goed ligt in een mensenhart verheugen deze liederen ons hart.

Psalmen zijn niet gecomponeerd, maar geboren en door Gods Geest geïnspireerd. We zingen in onze zondagse erediensten alleen deze liederen, omdat ze blinken als goud, verre verheven boven alle andere liederen die ten gehore gebracht worden. Het is juist daarom dat we met vrijmoedigheid dit psalmenkoor als onderdeel van ons gemeente zijn hartelijk willen aanbevelen en waar mogelijk willen ondersteunen in hun bezig zijn. 

De koorleden houden hun repetitieavonden op maandagavond vanaf 20.30u in Pro Rege. Jaarlijks worden twee zangavonden gehouden. Daarnaast zingt men per winterseizoen ongeveer vijf avonden voor de bejaarden. Ook de kerktelefoonluisteraars mogen drie keer per jaar, de psalmen die ten gehore worden gebracht, beluisteren. Uitnodigingen uit omliggende gemeenten om medewerking te verlenen aan een zangavond worden dankbaar ingewilligd.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Dhr. G. Doornwaard (voorzitter)
  • Mw. G. Koster Elbertsen (secretaris)
  • Dhr. D. v. Wijhe (algemeen adjunct)
  • Mw. H. Dijkstra Doornwaard (lid)
  • Dhr. C. Kroneman (lid)

Het bestuur doet een hartelijke oproep, aan diegenen wier lust het is om de psalmen te zingen, zich te melden als nieuw lid.